k

o

n

s

t

a

n

t

i

n

OM KONSTANTIN
Info om systemet, kontaktformulär för e-post till META
KONSTANTIN WEBB
Info om systemet, kontaktformulär för e-post till META
KONTAKT Info om systemet, kontaktformulär för e-post till META
Om Konstantin
Version: 2.6.2/k_dri_00

Konstantin samlar, sorterar och visar upp information i en konstsamling där konstverken arbetar ute i t ex en kommunal verksamhet, som utsmyckning av skolor, förvaltningslokaler eller andra offentliga lokaler, eller ute i det fria.

Ambitionen är att skapa en ny beskrivande och administrativ modell för sådana samlingar och lånehanteringen. Samtidigt ges möjlighet att visa konsten för invånarna - ägarna.

Konstantin bygger på tidigare lokalt system i Uddevalla Kommmun. Utvecklingen drivs av META - kunskap om kunskap i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen i Uddevalla Kommmun med målet att nu täcka in även lånehantering och inventering i ett webbaserat system.

k

a

n

 

k

o

n

s

t