k

o

n

s

t

a

n

t

i

n

OM KONSTANTIN
Info om systemet, kontaktformulär för e-post till META
KONSTANTIN WEBB
Info om systemet, kontaktformulär för e-post till META
KONTAKT Info om systemet, kontaktformulär för e-post till META

Konstsamlingarna i Konstantin består i första hand av konstverk i kommunal ägo. Offentlig utsmyckning i skolor och förvaltningslokaler, i andra allmäna rum eller ute i det fria

Konstantin samlar, sorterar och visar verken och är ett verktyg för att administrera samlingen

kunskap om konstsamlingar

k

a

n

 

k

o

n

s

t